Strings in the Earth ("Struny na Ziemi")

Music by Włodek Pawlik for the poetry of Jarosław Iwaszkiewicz

  • Robert Więckiewicz - recitations
  • Włodek Pawlik – piano
  • Lora Szafran – vocal
  • Marek Bałata - vocal
  • Paweł Pańta – double bass, bass guitar
  • Cezary Konrad – drums
  • Mikołaj Wielecki - percussion
  • 2011, Polskie Radio
Struny na ziemi
Wierzmy jak klawiatury
Jeżeli znajdę
Załadowałem tam wszystko
Wierzby stuliły się ...
Ptaszki świętego Franciszka
Upokarza mnie miłość
Biografia
Już tylko kilka drzew zostało
Rzeczy
Karty
Stronami deszcze ...
Co mógł czuć słoń
W starości samotności
Pożegnaj, pożegnaj
Fandago